GIÁ LUÔN TỐT NHẤT

Đăng ký ngay hôm nay để hưởng phiếu giảm giá lên tới 10% dịch vụ vĩnh viễn.Accounts

Free Trial

Projects

Số trang < 30 trang

40.000đ 

Time: 3-5 phút

Bàn giao bản PDF

Có biên nhận điện tử

Từ 31-70 trang

50.000đ


Time: 3-5 phút

Bàn giao bản PDF

Có biên nhận điện tử

Từ 71-100 trang

60.000đ

Time: 3-5 phút

Bàn giao bản PDF

Có biên nhận điện tử

Lớn hơn 100 trang

80.000đ

Time: 3-5 phút

Bàn giao bản PDF

Có biên nhận điện tửAccounts

Free Trial

Projects

Số trang < 30 trang

100.000đ 

Time: 3-5 phút

Bàn giao bản PDF

Có biên nhận điện tử

Từ 31-70 trang

150.000đ


Time: 3-5 phút

Bàn giao bản PDF

Có biên nhận điện tử

Từ 71-100 trang

180.000đ

Time: 3-5 phút

Bàn giao bản PDF

Có biên nhận điện tử

Lớn hơn 100 trang

200.000đ

Time: 3-5 phút

Bàn giao bản PDF

Có biên nhận điện tửAccounts

Free Trial

Projects

Gói Trải nghiệm 

220.000đ

Tài khoản shared

1 tuần sử dụng trải nghiệm

40 lần check Free

Gói Standard

700.000đ

Tài khoản private

1 năm sử dụng tài khoản

Không giới hạn lần check

Gói Premium

1.100.000đ

Tài khoản private

2 năm sử dụng tài khoản

Không giới hạn lần checkAccounts

Free Trial

Projects

Projects

Projects

Đơn giá/1% giảm

80.000đ

                           /1%

Giảm từ 1-10%

Bàn giao bản Word/PDF

Có biên nhận điện tử

Time: 1 ngày

Bảo hành kết quả

Đơn giá/1% giảm

70.000đ

                            /1%

Giảm từ 11-20%

Bàn giao bản Word/PDF

Có biên nhận điện tử

Time: 1-2 ngày

Bảo hành kết quả

Đơn giá/1% giảm

55.000đ

                            /1%

Giảm từ 21-50%

Bàn giao bản Word/PDF

Có biên nhận điện tử

Time: 2-3 ngày

Bảo hành kết quả

Đơn giá/1% giảm

48.000đ

                           /1%

Giảm >50%

Bàn giao bản Word/PDF

Có biên nhận điện tử

Time: 3-5 ngày

Bảo hành kết quả

LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN