Chúng tôi làm gì?

DoIT-Turnitin.com sử dụng database
của Turnitin kiểm tra và chế độ ẩn danh không lưu bài

DoIT-Turnitin.com cung cấp bao gồm: Dịch vụ check đạo văn, Dịch vụ xử lý đạo văn/Giảm tỷ lệ đạo văn theo yêu cầu và Dịch vụ cung cấp tài khoản Turnitin chính hãng!